TEŞVİK BELGESİ REVİZE İŞLEMLERİ

  • Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerler nihai değerler olmayıp, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.
  • Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında % 50‘nin üzerinde olan artış ve azalışlarda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen merciye müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler.
  • Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine ve teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, talep edilmesi halinde teşvik belgesi kapsamına dâhil edilir.

Yatırım yeri veya şirket unvan değişikliği halinde, belge kullanımında ve kapanmasında problem yaşanmaması adına zamanında değişiklik talebinin yapılması gerekmektedir. [Değişikliğin yapılmaması halinde, yanlış firma veya adrese yapılan bildirimler alınamayacağı için birçok hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yasaya göre değiştirilmemiş önceki adresiniz kanuni tebliğ adresi olduğundan, size ulaşmamasına rağmen bildirim yapmadığınız için tebliğ edilmiş sayılır.]

Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında % 100‘ün üzerinde meydana gelecek artış veya % 50‘nin üzerindeki azalışlarda teşvik belgesinin finansman revizesi yapılabilir

Belgede öngörülen İç/Dış/Döviz Kredisi oranlarındaki değişiklik talepleri için finansman ihtiyacı değişikliği yapabilirsiniz

Teşvik belgesinde öngörülen yatırım yerine farklı yatırım yapılması halindeki değişiklik talepleridir

Yatırım Teşvik Belgesi ve eki olan İthal/Yerli Makine-Teçhizat Listeleri ile Döviz Kullanım Belgesinin kayıp edilmiş olması halinde, her bir belge için 300 TLx4 belge=1.200 TL kayıp harcı ödenerek tasdikli suret talebi için revize talebinde bulunarak yatırım teşvik kapsamında desteklerden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Fotokopi veya noter tasdikli belgelerle ithalat ya da yerli makine alımı yapamazsınız

  • Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir.
  • Ancak, Bakanlıktan izin alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir.
  • Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi daha yüksek bölgelere veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
  • İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.
  • Ancak bu durumda, varsa taşınma tarihinden itibaren bakiye yatırıma katkı tutarı için, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulaması yapılmaz.
  • Beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlar için, taşınma öncesinde Bakanlığa müracaat edilerek tamamlama vizelerinin yaptırılması gerekmektedir.