2017 YILI SİRKÜLER

17.08.2017 - Sirküler No: 2017 / 4

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri içeren Bakanlar Kurulu Karar’ı 17.08.2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Karar’ın tam metni aşağıda yer almaktadır.

Sirküleri indirmek için tıklayınız.

06.07.2017 - Sirküler No: 2017 / 3

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri içeren Tebliğ 26.07.2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Tebliğ’in tam metni aşağıda yer almaktadır.

Sirküleri indirmek için tıklayınız.

22.02.2017 - Sirküler No: 2017 / 2

22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” yayınlanmıştır.

İlgili Karar’ın tam metni aşağıda yer almaktadır.

Sirküleri indirmek için tıklayınız.

11.01.2017 - Sirküler No: 2017 / 1

11.01.2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” yayınlanmıştır.

İlgili Karar’ın tam metni aşağıda yer almaktadır.

Sirküleri indirmek için tıklayınız.